Hulp bij het behalen van het vrouwenquotum

Advies en inspiratie gericht op gelijke kansen voor en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen binnen uw organisatie.

  • Zoekt u een spreker op het gebied van vrouwelijk talent en het belang van het vrouwenquotum? Iemand die medewerkers binnen uw organisatie kan informeren maar ook zeker inspireren?
  • Of wilt u als organisatie advies inwinnen over inclusief werkgeverschap in uw organisatie?
  • Iemand die uw vrouwelijke starters, young professionals en high potentials kan inspireren in hun carriere? Mission Violet past perfect bij uw organisatie!

Mission Violet helpt werkgevers met advies en presentaties het volle potentieel te benutten van hun vrouwelijke medewerkers zodat hun organisatie vooruitstrevend wordt. Inclusief werkgeverschap wordt meer dan een vaag begrip, het wordt praktisch uitgevoerd! De nadruk ligt hierbij op het creeren van een vrouwvriendelijke werkomgeving om het vrouwenquotum te kunnen behalen.

Vrouwenquotum Mission Violet

Behalen van het vrouwenquotum binnen uw organisatie

Hoe kan Mission Violet uw organisatie helpen?

Vrouwenquotum Mission Violet

Advies op maat

Vanaf €145

Als organisatie wilt u aan de slag met het vrouwenquotum, een verstandige keuze! Mission Violet duikt uw organisatie in en verzorgt praktisch advies op maat. Hierdoor kunt u het volle potentieel van uw vrouwelijke medewerkers benutten zodat uw organisatie vooruitstrevend wordt.

Goed voor uw medewerkers en uw organisatie!

Vrouwenquotum Mission Violet

Spreker op uw event

Vanaf €350

U wilt uw visie op vrouwelijk talent breder uitdragen in de organisatie. Zoekt u daarvoor een spreker met verstand van zaken? Iemand die medewerkers binnen uw organisatie kan informeren maar ook zeker inspireren? Samen bepalen wij het thema en verzorg ik een presentatie op maat!

Geschikt als aanvulling op advies op maat

Heel toegankelijk, warm persoon, luisterend oor, laat de ander zelf meedenken, maar geeft ook advies en tips. Ontzettend bedankt voor de fijne gesprekken, het luisterend oor en het meedenken. Dit heeft mij veel meer in mijn kracht gezet!

Zou je mij aanraden bij vrienden, familie of collega’s? En zo ja, bij een specifieke doelgroep?

Jazeker, dat heb ik ook al gedaan! 🙂 Mensen die zich onzeker voelen, niet lekker in hun vel zitten, HSP’ers.

Melanie

Hoe heb je mijn werkwijze ervaren?

Zeer prettig, je weet goed door te vragen, je voelt goed aan, je kan doorprikken tot de kern als het nodig is, je vat samen en verhelderd, invoelend, je kan goed afstemmen. Open en oordeel loos.

Jij bent een kei in afpellen van waar het “probleem” zit en dan vervolgens de coachee zelf tot inzichten laten komen door oefeningen/ methodieken.

Mirjam

Wat is het vrouwenquotum?

In grote Nederlandse bedrijven werken relatief weinig vrouwen in de top. Daarom is op 1 januari 2022 de wet ingroeiquotum en streefcijfers ingevoerd. De wet, ook wel aangeduid als het ‘vrouwenquotum’, moet zorgen voor een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. (SER, 2022)

Besturen van beursgenoteerde bedrijven moeten voor minimaal een derde uit vrouwen bestaan.

Talentvolle vrouwen zijn er genoeg in organisaties, maar zij dienen wel dezelfde kansen te krijgen als hun mannelijke collega’s om door te groeien naar dergelijke posities. 

Vrouwenquotum Mission Violet

Wat doet Mission Violet?

Mission Violet biedt online carriere begeleiding en coaching aan vrouwelijk talent zodat zij als vrouw net zoveel kans maken als een mannelijke collega om een impactvolle functie te bekleden zonder daar 2x zo hard voor te moeten werken.

Tevens adviseert en inspireert Mission Violet organisaties over een vrouwvriendelijke werkomgeving m.bt. thema’s als gender gelijkheid en vrouwelijk leiderschap.

Mening in de media

De aandacht moet zich niet alleen richten op de top van het bedrijfsleven, maar ook op de kweekvijver. Deze subtop moet divers van samenstelling zijn, zodat deze groep mensen in de positie komt om door te stromen naar de top. Verder is het nodig om aandacht te hebben voor de verschillende factoren die spelen tijdens de levensloop van vrouwen en mannen en die hun positie op de arbeidsmarkt beïnvloeden, zoals het krijgen van kinderen. (WOMEN Inc. , 2021)

En:

Inclusief werkgeverschap is een voorwaarde voor instroom, behoud en doorstroom van diverser talent naar besluitvormende posities. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid.

(WOMEN Inc. , 2021)

Het resultaat: behalen van het vrouwenquotum binnen handbereik!

Als u wilt kunnen we starten met een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit eerste gesprek kijken we wat uw organisatie precies nodig heeft en welke oplossing er het beste past. Samen bespreken we of advies op maat voor uw organisatie passend is met wellicht een of meerdere presentaties als aanvulling. Uiteraard is carriere coaching voor uw vrouwelijke medewerkers ook een mogelijkheid.

Welke vorm u ook kiest, samen gaan wij ervoor zorgen dat uw organisatie vooruitstrevend wordt op gebied van vrouwelijk talent!

Na de begeleiding door Mission Violet zijn de volgende resultaten binnen handbereik:

  • Meer vrouwen op impactvolle functies en het behalen van een geldend vrouwenquotum binnen handbereik
  • Minder uitstroom van vrouwelijk talent dankzij het bieden van gelijke kansen en waardering
  • Voorkomen dat vrouwelijke medewerkers vervelende ervaringen op de werkvloer meemaken door een gebrek aan gelijke kansen
  • Een lager verzuimpercentage onder uw vrouwelijke medewerkers
  • Een stip op de horizon om naartoe te werken als organisatie als het gaat om inclusief werkgeverschap
  • Gelijke kansen voor en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen binnen uw organisatie
  • En meer!
Vrouwenquotum Mission Violet

Over mij

Women’s guide to impact, ik ben voor uw medewerkers een gids, de grote zus waar zij alles aan kunnen vragen als het gaat om impact maken in hun carriere. Ik zie het als mijn missie, mijn Mission Violet, om vrouwelijke medewerkers te begeleiden en coachen naar impactvolle functies.

Ik heb Mission Violet opgericht zodat jonge vrouwen de mindset, kennis en tools in handen hebben zodat zij het zelfvertrouwen en lef krijgen om uitdagingen aan te durven gaan.

Vrouwenquotum & Mission Violet

Ik wil voor uw organisatie de persoon zijn die uw organisatie naar een hoger plan tilt als het gaat om het benutten van vrouwelijk talent en met u al mijn tips en tricks delen. Een vrouwvriendelijke werkomgeving creeren is iets wat iedere werkgever wil, alleen is daar soms wat hulp bij nodig en dat is heel normaal!

Weetjes

Zoals u wellicht gemerkt heeft staan gelijke kansen voor vrouwen hoog op mijn agenda en daarmee vrouwelijk leiderschap. Ik bekijk dingen zowel vanuit mannelijk als vrouwelijk perspectief en heb dan ook interesse voor beide kanten van een verhaal. Dit gecombineerd met een praktische aanpak maakt mij de persoon die geschikt is om met uw organisatie samen te werken.

Voordelen van meer vrouwen in uw organisatie

Inzetbaarheid van vrouwelijk talent:

Voor het behalen van een vrouwenquotum is het belangrijk dat uw vrouwelijke medewerkers de kans krijgen om door te groeien. Mission Violet begeleidt medewerkers en organisaties om talent optimaal in te zetten!

Productiviteit en groei:
Benut het volle potentieel van uw vrouwelijke medewerkers zodat uw organisatie vooruitstrevend wordt.

Leuk weetje: Organisaties met vrouwen in leidinggevende posities maken 48% meer winst dan bedrijven die vasthouden aan mannelijke leiders.

Toekomstgericht:

Met carrierecoaching van uw vrouwelijke talenten zet u in op een balans tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Vooral omdat vrouwelijk leiderschap zoveel moois te bieden heeft, namelijk de focus op de lange termijn en het maken van betekenisvolle keuzes, gericht op verbinding en met aandacht en zorg voor relaties en omgeving.

Meer dan advies

Mission Violet biedt naast advies en inspiratie ook carriere coaching zodat uw vrouwelijke starters, young professionals en high potentials begeleidt worden in hun carriere en eventueel kunnen bijdragen aan het behalen van een vrouwenquotum.

Mission Violet helpt tevens vrouwelijk leiderschap aan te moedigen binnen uw organisatie om daarmee duurzaam leiderschap de norm te laten worden.

Mission Violet heeft de oplossingen die uw organisatie succes gaan brengen!

Heel toegankelijk, warm persoon, luisterend oor, laat de ander zelf meedenken, maar geeft ook advies en tips. Ontzettend bedankt voor de fijne gesprekken, het luisterend oor en het meedenken. Dit heeft mij veel meer in mijn kracht gezet!

Melanie

Hoe heb je mijn werkwijze ervaren?

Zeer prettig, je weet goed door te vragen, je voelt goed aan, je kan doorprikken tot de kern als het nodig is, je vat samen en verhelderd, invoelend, je kan goed afstemmen. Open en oordeel loos.

Mirjam

Zou je mij aanraden bij vrienden, familie of collega’s? En zo ja, bij een specifieke doelgroep?
Jazeker, dat heb ik ook al gedaan! 🙂 Mensen die zich onzeker voelen, niet lekker in hun vel zitten, HSP’ers.

Melanie

Jij bent een kei in afpellen van waar het “probleem” zit en dan vervolgens de coachee zelf tot inzichten laten komen door oefeningen/ methodieken.

Mirjam

Waarom kiezen voor Mission Violet?

Perfect passend bij uw organisatie:

De diensten van Mission Violet sluiten goed aan bij het voornemen van organisaties om meer diversiteit te creeren binnen het personeelsbestand en het vrouwenquotum te behalen. Ik ben er voor die organisaties die zich afvragen hoe zij meer gender gelijkheid en diversiteit kunnen creeren op de werkvloer: inclusief werkgeverschap kunnen bereiken. Hoe zij ervoor zorgen dat vrouwen bij de organisatie willen komen werken, doorgroeien naar bepaalde functies en minder snel uitstromen uit de organisatie.

Ik kan een luisterend oor zijn voor de vrouwen in uw organisatie. Voor vrouwen ben ik benaderbaar en weet ik tevens als geen ander hoe het voelt om als jonge vrouw op de werkvloer rond te lopen. Een organisatie kan oprecht het beste met haar vrouwelijke medewerkers voor hebben en toch kan er van alles spelen in de organisatie. Ik ben als carrierecoach het luisterend oor en de gids voor jonge vrouwelijke starters, young professionals en high potentials wanneer een organisatie dit wel wil, maar niet kan zijn. Hier ligt mijn hart. Ik help met deze kennis vervolgens organisaties grote problemen voor te zijn, denk aan het herkennen van een onveilige werkomgeving voor vrouwen, grensoverschrijdend gedrag, ongelijkheid op de werkvloer en psychische problematiek.

Ervaringsdeskundige vrouwen en werk:

Als coach ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van vrouwen en carriere. Inmiddels weet ik wat je als vrouw wel en zeker ook niet moet doen om kansen te creeren. Ik heb bestudeerd wat ik zelf al heel goed deed in mijn eerste baan waardoor ik in eerste instantie met 24 jaar op de toppositie van Hoofd HRM terecht kwam en heb mij verdiept in oplossingen om met valkuilen om te gaan waar veel vrouwelijke medewerkers, net als ik destijds, tegenaan lopen. Geen boek of theorie over vrouwen en carriere is mij onbekend!

Gecertificeerd:

Tevens ben ik gecertificeerd coach. Dat houdt in dat ik het diploma heb behaald van een erkende en gedegen coachingsopleiding. Vele coaches die u online vindt hebben dit niet gedaan. Als gecertificeerd coach bent u bij mij in ieder geval aan het juiste adres!

Diensten m.b.t. het vrouwenquotum

Waar kan Mission Violet uw organisatie bij helpen?

Vrouwenquotum Mission Violet

Advies op maat

Als organisatie wilt u aan de slag met het vrouwenquotum, een verstandige keuze! Mission Violet duikt uw organisatie in en verzorgt praktisch advies op maat. Hierdoor kunt u het volle potentieel van uw vrouwelijke medewerkers benutten zodat uw organisatie vooruitstrevend wordt.

Goed voor uw medewerkers en uw organisatie!

Vrouwenquotum Mission Violet

Spreker op uw event

U wilt uw visie op vrouwelijk talent breder uitdragen in de organisatie. Zoekt u daarvoor een spreker met verstand van zaken? Iemand die medewerkers binnen uw organisatie kan informeren maar ook zeker inspireren? Samen bepalen wij het thema en verzorg ik een presentatie op maat!

Geschikt als aanvulling op advies op maat

Voor wie?

Voor welke organisaties is advies en inspiratie van Mission Violet geschikt?

Voor organisaties die aan de slag willen met inclusief werkgeverschap en meer diversiteit willen creeren binnen het personeelsbestand.

Voor die organisaties die vinden dat mannen en vrouwen gelijke kansen dienen te krijgen in hun carriere en de kracht zien van de balans tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

Voor organisaties die meer vrouwen op impactvolle functies willen plaatsen maar wellicht niet weten hoe zij vrouwelijk talent optimaal kunnen behouden en benutten.

Voor organisaties die een vrouwvriendelijke werkomgeving (verder) willen stimuleren.

Mission Violet staat voor:

Verbinding

Leiderschap

Groei

Kracht

Vrouwelijkheid

Let's Work Together!

Heb je een vraag over het aanbod van Mission Violet of weet je al dat je samen met mij aan de slag wilt? Neem zeker even contact met mij op! 🙂

Contact

Mission Violet
Wes Beekhuizenweg 1
6871 VJ, Renkum

0645017529

info@missionviolet.nl

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Openingstijden

Maandag - Vrijdag: 09:00 - 17:00

Zaterdag: Gesloten

Zondag: Gesloten

Volg me op social media

Schrijf je in voor Mission Mail!

Voor zo nu en dan een leuk mailtje met inspiratie en praktische, no nonsense tools en tips!

×